เลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างไร..สำหรับการใช้ที่บ้าน


เครื่องวัดความดันโลหิต

ปัจจุบันคนไทยนิยมซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตสหรับใช้เองที่บ้านกันมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการดูแลสุขภาพ สำหรับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเองและคนในครอบครัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ  เพราะในโรคความดันโลหิตสูงนั้นในระยะแรกอาจไม่มีอาการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน จนทำให้หลายคนต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ และในบางครั้งผู้ป่วยมักไปตรวจพบโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลจากการเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ

เครื่องวัดความดันโลหิตจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้าน เพื่อตรวจวัดความดันของตนเองและคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอเพราะหากตรวจพบความผิดปกติแล้ว จะทำให้สามารถเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ

วิธีเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

ในการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตที่ให้ผลเชื่อถือได้นั้น ควรใส่ใจในเรื่องคุณภาพเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้กับชีวิต ใช้ตรวจวัดการทำงานของหัวใจ ซึ่งเรามีข้อแนะนำในการเลือกซื้อดังนี้ค่ะ

1. เลือกซื้อเครื่องที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์เช่น CE (European Conformity:CE) หรือเครื่องหมาย UL (Underwriters’ Laboratories :UL) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนั้นได้รับการออกแบบและผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อบังคับอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป หรือดูที่เครื่องหมาย มอก. มาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น

2. ให้เลือกซื้อเครื่องชนิดที่วัดที่ต้นแขน จะได้ค่าความดันโลหิตที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพราะอยู่ใกล้หัวใจและอยู่ระดับเดียวกับหัวใจมากกว่าชนิดที่วัดที่ข้อมือ

3. ควรเลือกซื้อเครื่องที่มีระบบการตรวจสอบค่าความถูกต้องในการวัดหรือเรียกว่าเทสโหมด (Test Mode) เพื่อทราบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหลังใช้งานแล้วให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. การเลือกใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟที่จะใส่ในเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ถ่านไฟที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือชนิดที่เป็นอัลคาไลน์ (Alkaline Battery) ขนาด 1.5 โวลท์ ซึ่งจะมีแรงดันกำลังไฟต่อเนื่องหรือเสถียรและมีความจุไฟมากกว่าถ่านไฟธรรมดาหลายเท่าตัว ถ่านไฟที่ไม่ควรใช้คือถ่านทั่วไปโดยเฉพาะถ่านที่มีราคาถูกที่วางขายตามแนวชายแดนต่างๆ เนื่องจากกำลังไฟไม่สม่ำเสมอ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่อง ทำให้ค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้

5. ควรเลือกใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ที่ใช้งานง่าย สะดวก เช่น

  • สายรัดแขนสามารถใส่ได้ง่าย สามารถวัดความดันโลหิตของตนเองได้ แม้จะอยู่ลำพัง
  • มีหน้าจอแสดง วันที่และเวลา, ความดันช่วงหัวใจบีบตัว, ความดันช่วงหัวใจคลายตัว, ค่าชีพจร
  • มีระบบการแจ้งเตือนให้วัดความดัน 2 เวลา
  • มีระบบความจำค่าของการวัด
  • มีสัญลักษณ์ควบคุมตำแหน่งของผ้าพันต้นแขนที่ถูกต้อง
  • มีแถบสีแสดงระดับของความดันที่วัดได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ( WHO )

6.มีการรับประกันสินค้าและการบริการภายหลังการขายด้วย ไม่ควรซื้อเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการรับประกันสินค้า

อ้างอิง กรมสบส.แนะวิธีใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้าน. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี2562. สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

ข้อแนะนำก่อนซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตมาใช้ที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุ. สำนักงานกองสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)