ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น สำคัญอย่างไร?

เพราะก่อนแต่งงานต่างคนต่างเคยใช้ชีวิต ตามวิถีที่ตนเองพอใจมาโดยตลอด อีกทั้งความแตกต่างในชาติกำเนิด พันธุกรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวหล่อหลอมให้เกิดอุปนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งโรคประจำตัว และความผิดปกติอื่นๆ เมื่อต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การทำความเข้าใจกันให้ได้ก่อนแต่งงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะความแตกต่างเหล่านี้ แม้แต่เรื่องที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายครอบครัวต้องล่มสลายได้

“การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน” เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างครอบครัว เพราะการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก คือความฝันของคู่รักหลายๆคู่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขภาพของคู่สามีภรรยาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการมีลูกอีกด้วย เพราะหากสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีความบกพร่องทางพันธุกรรม การหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูก หรือวางแผนการรักษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้

นอกจากนี้การการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอหรือยีน ทำให้รู้ได้ว่าหญิงหรือชายที่เป็นคู่สมรสกันนั้นมียีนที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ หากพบก็จะได้ให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจแต่งงานหรือก่อนมีบุตร หรือหากพบว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็จะได้ทำการฉีดวัคซีนก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหัดเยอรมัน เป็นต้น ส่วนในกรณีที่พบว่ามียีนผิดปกติที่ไม่สามารถป้องกันได้ หรือโอกาสที่ลูกจะเกิดมามีภาวะผิดปกติมีมาก แพทย์อาจจะแนะนำให้แต่งงานกันได้โดยไม่ต้องมีบุตร หรือหากตั้งครรภ์ก็จะได้ตรวจความสมบูรณ์ของบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อีกด้วย

การตรวจร่างกายโดยแพทย์

การตรวจร่างกายเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการช่วยวินิจฉัยแยกโรค และประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยจะดำเนินการร่วมกับสอบถามประวัติอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วยแล้ว

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count; CBC) เป็นการคัดกรองหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ซึ่งจะแสดงข้อมูลของเม็ดเลือดที่สำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ เม็ดเลือดแดง (Red blood cell; RBC) เม็ดเลือดขาว (White blood cell;WBC) และเกล็ดเลือด (Platelet; PLT)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (Urinalysis;UA) เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะเพื่อดูลักษณะทางกายภาพ สารเคมี และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นจากน้ำปัสสาวะและประเมินความเสี่ยงในบางโรค
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) เป็นการเจาะหาระดับกลูโคสในเลือด ที่มาจากการรับประทานอาหาร เช่น แป้ง ไขมัน หรือโปรตีน และส่วนหนึ่งที่มาจากการหลั่งจากน้ำตาลที่สะสมที่ตับ ตับอ่อนจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่า “อินซูลิน” เพื่อการค้นหาความเสี่ยงหรือการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Cr) เป็นการตรวจเพื่อประเมินความสามารถในการขับของเสียของไต
 • ตรวจกรดยูริก (Uric acid) เป็นการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเก๊าท์
 • ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)
 • ตรวจการทำงานของตับ (LFT) เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของตับและทางเดินน้ำดี
 • ตรวจธาลัสซีเมีย (DCIP) (Hb typing) เป็นการตรวจประเมินโรคหรือพาหะธาลัสซีเมียเนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อได้
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb) เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายกับเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี ซึ่งมีโอกาสสูงที่ผู้ที่มีเชื้อจะกลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับ และโรคตับแข็ง เป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังคู่สมรสและลูก สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส  (VDRL) เป็นการตรวจเพื่อค้นหาเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์โรคหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งครรภ์หรือระหว่างการคลอดได้
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ เป็นการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ และสามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอ ซึ่งทำให้สามารถตรวจพบถึงความผิดปกติของยีนส์ที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจะช่วยให้คู่รักได้รับคำปรึกษาก่อนตัดสินใจแต่งงานหรือมีบุตร ทั้งนี้ก็เพื่อการมีครอบครัวที่มีความสุขในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *