โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม รู้ไว้…ป้องกันได้


โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเกือบทุกปี และเกิดได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตกหนัก น้ำท่าล้นตลิ่ง และอิทธิพลน้ำทะเลหนุน หรือมาจากการกระทำของมนุษย์เอง ได้แก่การตัดไม้ทำลายป่า การพัฒนาชุมชนการทำลายคันป้องกันน้ำท่วมและ การสูบน้ำบาดาล ล้วนส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ประสบภัยทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ แล้วยังส่งผลต่อสุขภาพ อาจเกิดโรคระบาด และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

ซึ่งการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย วันนี้เราจึงขอแนะนำถึงสาเหตุของโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะในหมู่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 

1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม

อาการ คัดจมูก มีน้ำมูก ไอ จาม เจ็บคอ มีไข้ ปวดศีรษะ คลั่นเนื้อคลั่นตัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

วิธีป้องกัน

 • ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น เช็ดตัวให้แห้งอยู่เสมอ และสวมเสื้อผ้าให้หนาพอหากอากาศเย็น
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด
 • ปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเวลาไอ หรือจาม
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่

2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง

อาการ ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้

วิธีป้องกัน

 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด ไม่บูดเสีย อาหารกระป๋องยังไม่หมดอายุ กระป๋องไม่บวมหรือเป็นสนิม
 • ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก น้ำขวด
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนปรุงและเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
 • ห้ามถ่ายอุจจาระลงน้ำโดยตรง ให้ถ่ายลงในถุงพลาสติก แล้วใส่ปูนขาว จำนวนพอสมควร ปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปใส่ในถุงดำ (ถุงขยะ)

3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม

คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคน้ำกัดเท้า และ โรคตาแดง

อาการโรคฉี่หนู มีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะบริเวณ น่องและโคนขา หรือปวดหลัง บางรายมีอาการตาแดง มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปน ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย ซึม สับสน

วิธีป้องกันโรคฉี่หนู

 • หลีกเลี่ยงการลุยน้ำย่ำโคลนโดยไม่จำเป็น
 • ถ้ามีบาดแผลต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสถูกน้ำโดยสวมรองเท้าบู๊ทยาง
 • หากต้องลุยน้ำย่ำโคลนต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วเช็ดให้แห้งอยู่เสมอโดยเร็วที่สุด

โรคไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออก ไข้สูงลอย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็กๆตามลำตัว แขน ขา อาจมีอาการปวดท้อง กดเจ็บ เนื่องจากมีภาวะตับโต

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • ระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวันโดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง
 • กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านทุกสัปดาห์ โดยปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ คว่ำหรือทำลายภาชนะไม่ให้มีน้ำขัง

โรคน้ำกัดเท้า

อาการโรคน้ำกัดเท้า เท้าเปื่อยและเป็นหนอง คันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอก เป็นขุย มีผื่นพุพองผิวหนังอักเสบบวมแดง

วิธีป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการลุยน้ำย่ำโคลนโดยไม่จำเป็น
 • ถ้ามีบาดแผลต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสถูกน้ำโดยสวมรองเท้าบู๊ทยาง
 • หากต้องลุยน้ำย่ำโคลนต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วเช็ดให้แห้งอยู่เสมอโดยเร็วที่สุด

โรคตาแดง

อาการโรคตาแดง ระคายเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง อาจเริ่มที่ตาข้างหนึ่งก่อน แล้วจึงลามไปตาอีกข้างหนึ่ง

วิธีป้องกัน

 • ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
 • ไม่ควรขยี้ตา อย่าให้แมลงตอมตา และไม่ควรใช้สายตามากนัก
 • ผู้ป่วยโรคตาแดงควรแยกจากคนอื่นๆ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด

ภัยสุขภาพที่ต้องระวัง

อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นช่วงน้ำท่วม ได้แก่ ไฟดูด จมน้ำ การบาดเจ็บจากการเหยียบของแหลมหรือของมีคม อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ซึ่งหนีน้ำมาหลบอาศัยในบริเวณบ้านเรือน

วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

การปฏิบัติ

1.ไม่ทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง ให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง

2.อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัด ต่อยได้

3.หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด

4.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง

5.หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที

6. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า สับคัทเอาท์ตัดไฟฟ้าในบ้าน ก่อนที่น้ำจะท่วมถึง

7.จัดเก็บวัตถุแหลมคมในบริเวณอาคารบ้านเรือน และตามทางเดินอย่างสม่ำเสมอ

อ้างอิง เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ. https://www.thaihealth.or.th

https://www.hfocus.org

https://ddc.moph.go.th